Lloret Blau
Resposta de l’Ajuntament al nostre escrit reclamant pel mal estat dels accessos
Resposta de l’Ajuntament al nostre escrit reclamant pel mal estat dels accessos

Resposta de l’Ajuntament al nostre escrit reclamant pel mal estat dels accessos

Còpia de l’escrit de resposta de l’Ajuntament de Lloret de data del tretze de juny de dos mil dotze, en referència al nostre escrit del vint-i-vuit de maig sobre el deficient estat dels accessos a la Urbanització.