Lloret Blau
Anotacions que graven les finques matrius propietat del promotor
Anotacions que graven les finques matrius propietat del promotor

Anotacions que graven les finques matrius propietat del promotor

Estan vigents, i segueixen gravant les finques matrius propietat del promotor, les anotacions que el Tribunal va acordar a instàncies de l’Entitat. Això significa que les parcel·les que els promotors estan venent des de la data de l’anotació tenen càrregues.…

Escrits elevats a institucions públiques
Escrits elevats a institucions públiques

Escrits elevats a institucions públiques

S’han enviat escrits a: Delegació de Medi Ambient Delegació Territorial de Sanitat de la Generalitat Comissió Territorial d’Urbanisme Sol·licitant que no es concedeixen noves llicències d’obres fins que estigui operativa la xarxa de clavegueram a causa que cada vegada són…

Alguns capítols pendents sobre el que estem pressionant
Alguns capítols pendents sobre el que estem pressionant

Alguns capítols pendents sobre el que estem pressionant

Via executiva per cobrar el deute que el promotor manté, de diversos anys d’impagaments, per import de diverses desenes de milers d’euros. Vigilància intensiva per evitar que s’aixequin les anotacions registrals que graven les finques matrius propietat del promotor. Escrits…