Lloret Blau

L’alcalde, Sr. Jaume Dulsat, i el primer tinent d’alcalde, Sr. Albert Robert, han visitat Lloret Blau

NOTA INFORMATIVA D’INTERÈS PER ALS COPROPIETARIS DE LA URBANITZACIÓ DE LLORET BLAU

El dia 19.10.2015, l’Alcalde de Lloret de Mar va concedir audiència a la Junta Rectora de l’ECU de Lloret Blau, reunió en la qual es va traslladar al Sr. Jaume Dulsat les inquietuds dels copropietaris en aquells capítols en els quals és necessari l’ajut, concurs, i impuls de l’equip de Govern del municipi.

L’alcalde no només va mostrar un gran interès per la resolució de la problemàtica que es va plantejar, en la mesura del possible o l’abast del consistori, sinó que a més va manifestar el seu desig de comprovar in situ cada assumpte, en el termini més breu possible.

Avui, dia 17.02.2016, s’ha produït la visita del Sr. Jaume Dulsat, Alcalde, i del Sr. Albert Robert, primer tinent d’alcalde i portaveu del grup municipal de CDC.

Així mateix aprofitem aquesta oportunitat per agrair al Sr. Jordi Orobitg, els seus bons oficis, com sempre, i en aquest cas per haver intervingut perquè s’hagi produït la visita de l’alcalde, i al Sr. Joan Bernat tots dos per part d’ERC, sent aquest el regidor d’urbanisme i delegat d’urbanitzacions.

visita_dulsat_a_lloret_blau

S’ha fet un ampli recorregut, a peu, per la urbanització, principalment en aquells trams susceptibles de millora o solució de la problemàtica que presenten. Així i com a temes més rellevants, sense exclusió d’altres, s’han abordat:

  • Vídeo-vigilància – S’està estudiant la connexió de les càmeres amb el sistema informàtic de la policia local, càmeres que s’instal·laran en el seu moment a la urbanització, d’acord amb l’aprovat en l’assemblea 2014. És un projecte molt important, que en simbiosi amb la vigilància policial prevista a desplegar a la urbanització, en la mesura del possible, millorarà la seguretat de la ciutadania de Lloret Blau i amb això la seva qualitat de vida.
  • Vegetació i sotabosc – Com és preceptiu les parcel·les, tant les edificades com les que no, han d’estar netes com a prevenció de possibles incendis. La responsabilitat de complir la normativa és del propietari. L’equip de govern de l’Ajuntament té la ferma voluntat de fer, i aconseguir, que la normativa es compleixi, de la mateixa manera que l’ECU compleix escrupolosament amb la seva obligació i responsabilitat de netejar la franja perimetral, a través de l’Ajuntament. Es va a establir un pla d’actuació amb l’Ajuntament que requerirà cada copropietari, que incorri en la casuística descrita, per tal que procedeixi a la neteja de la parcel·la de la seva propietat.
  • Habitatge que es va cremar, al final de la rampa de pujada – L’aspecte deplorable que presenta, sobretot amb risc per a vianants i especialment nens, requereix d’una actuació urgent. Fins ara, per diverses causes, no ha estat possible obtenir l’autorització de l’administració per, com a mínim, aixecar una paret d’obra que eviti el risc esmentat i suavitzi la imatge de visitants i residents.
  • Habitatge-okupes – La història es prou coneguda, així que no m’estendré. No obstant això al problema latent d’impossibilitat de “des-okupar” s’uneix l’estacionament de diversos vehicles a la parcel·la, alguns desmanegats, altres sense matrícula, que fa intuir que la parcel·la s’ha habilitat com a desballestament, o taller de reparació, o … presumptament aquesta activitat no és lícita i l’Alcalde ordenarà el que correspongui.
  • Zona cedida – S’ha informat a l’alcalde i al primer tinent de la pretensió de l’ECU de condicionar aquesta zona i/o instal·lar un parc infantil. S’ha presentat un projecte a la modalitat de pressupostos participats que l’Ajuntament acaba de posar en marxa.
  • Zones verdes – Es procedeix a la seva neteja amb la major brevetat …

Ha estat molt grata l’experiència de poder compartir amb els Srs. Jaume Dulsat i Albert Robert les inquietuds del col·lectiu de Lloret Blau i sobretot l’atenció, interès, deferència, professionalitat i preocupació que han demostrat en cada un dels temes que han viscut in situ. Ens han assegurat que eliminen la “pre” i es van a ocupar de donar solució a tot el que estigui a les seves mans en el termini de temps més curt possible.

Els alcaldes anteriors al Sr. Romà Codina, van passar sense pena ni glòria per Lloret Blau.

Amb el Sr. Romà Codina va arribar la llum als nostres carrers ja que va fer possible que s’hagi instal·lat l’enllumenat públic, circumstància a la qual va contribuir com sempre, de manera decisiva amb els seus bons oficis Jordi Orobitg, també soci de govern de l’anterior equip.

Estem convençuts que el Sr. Jaume Dulsat aportarà la seguretat ciutadana a la urbanització, necessària i imprescindible per a la tranquil·litat als nostres carrers i les nostres llars.

Tenim la seguretat absoluta que avancem pel bon camí, sense pressa però sense pausa. Com diu el refrany: “mai molt va costar poc”, i no és poca la nostra aspiració d’aconseguir una qualitat de vida digna a les nostres llars i ser considerats ciutadans de primera com, p.e., els residents del nucli urbà.

Us reitero el testimoni de la meva més distingida consideració.

Miguel Moreno Martínez – President ECU Lloret Blau