Lloret Blau

Lloret Blau ja hi és a internet

Nueva web de Lloret BlauLA NOSTRA WEB DE LLORET BLAU, JA HI ÉS A LA XARXA!.
Com podràs comprovar el disseny i format és similar al de qualsevol mitjà de premsa, amb columnes i fotografies i amb la possibilitat d’incorporar imatges de vídeo, perquè es tracta d’INFORMAR, a tota persona que accedeixi, del que BO i “MENYS” BO , que pot trobar en l’àmbit de Lloret de Mar i més concretament a Lloret Blau.

Per exemple ja s’ha incorporat al nostre WEB:
Està escrit complet i esmicolat per temes: Els comentaris de la visita de l’alcaldessa, a Lloret Blau. Les anotacions que graven les finques del promotor a efectes que els possibles compradors sàpiguen a què atenir-se. L’escrit a les diferents institucions públiques tractant de la necessitat de solucionar el problema del clavegueram i proposant solucions temporals –bloquejar noves llicències d’obres- fins que no s’executi la implantació de sanejament en l’àmbit de la urbanització. Així mateix es poden veure imatges d’alguns habitatges que aboquen residus de les fosses sèptiques directament a la via pública; de la massa forestal que envaeix parcel·les edificades o que arriba fins el seu límit, amb perill evident d’incendi.

Es desprèn el nivell tercermundista de les urbanitzacions que no disposen de xarxa de clavegueram, ni enllumenat a les vies públiques. I així, …….. un llarg etcètera, que anirem ampliant amb les aportacions escrites que ens envieu qualsevol propietari, reservant òbviament la possibilitat de sotmetre a la conveniència de l’assemblea de propietaris la conveniència de publicació d’aquells escrits o textos procedents de propietaris que no estan al corrent de pagament o el contingut entenguem pugui ser ofensiu ja sigui per a l’entitat, qualsevol dels seus membres o tercers.

QUI TINGUI RES A DIR, QUE HO DIGUI! QUE SIGUI UN CLAM DEL COL·LECTIU EN GENERAL!

Alguns propietaris, en algunes ocasions, han proposat que el col·lectiu de Lloret Blau es manifesti davant de l’Ajuntament o tallant carreteres, en reivindicació de solucions a les deficiències urbanístiques. Doncs bé AQUÍ ESTÀ LA MILLOR EINA DEL SEGLE XXI PER MANIFESTAR-SE PÚBLICAMENT! Podem fer que, a través del web, la nostra veu tingui l’abast que vulguem donar-li: “uns pocs”, “diversos centenars”, “milers”, o “milions” de ciutadans, del país oa nivell internacional, perquè NO ENS conformarem amb consultar NOMÉS NOSALTRES !. Anem a facilitar que altres també ho facin. Mitjançant “links” donarem a conèixer la nostra pàgina WEB a: TOUR OPERATORS, PARTITS POLÍTICS, INSTITUCIONS PUBLIQUES, MITJANS DE COMUNICACIÓ ESCRITS, RÀDIO, TELEVISIÓ NACIONAL O AUTONÒMIQUES, Etc., perquè la consultin i triïn els temes sobre els que estiguin interessats en “clavar la dent”. SOM NOTÍCIA I A MÉS GRATUÏTA PER ELLS!

Et convidem, doncs, a un primer viatge al·lucinant pel WEB DE LLORET BLAU, EL TEU WEB!