Lloret Blau
Escrits elevats a institucions públiques
Escrits elevats a institucions públiques

Escrits elevats a institucions públiques

S’han enviat escrits a: Delegació de Medi Ambient Delegació Territorial de Sanitat de la Generalitat Comissió Territorial d’Urbanisme Sol·licitant que no es concedeixen noves llicències d’obres fins que estigui operativa la xarxa de clavegueram a causa que cada vegada són…