Lloret Blau

Escrits elevats a institucions públiques

S’han enviat escrits a:

  • Delegació de Medi Ambient
  • Delegació Territorial de Sanitat de la Generalitat
  • Comissió Territorial d’Urbanisme

Estat del clavegueramSol·licitant que no es concedeixen noves llicències d’obres fins que estigui operativa la xarxa de clavegueram a causa que cada vegada són més habitatges la fossa sèptica està evacuant directament a la via pública, amb els problemes, que comporta per al col·lectiu, d’insalubritat i olors insuportables.