Lloret Blau
Alguns capítols pendents sobre el que estem pressionant
Alguns capítols pendents sobre el que estem pressionant

Alguns capítols pendents sobre el que estem pressionant

Via executiva per cobrar el deute que el promotor manté, de diversos anys d’impagaments, per import de diverses desenes de milers d’euros. Vigilància intensiva per evitar que s’aixequin les anotacions registrals que graven les finques matrius propietat del promotor. Escrits…