Lloret Blau

Alguns capítols pendents sobre el que estem pressionant

  • Via executiva per cobrar el deute que el promotor manté, de diversos anys d’impagaments, per import de diverses desenes de milers d’euros.
  • Vigilància intensiva per evitar que s’aixequin les anotacions registrals que graven les finques matrius propietat del promotor.
  • Escrits a l’Ajuntament denunciant habitatges les fosses sèptiques traspuen directament a la via pública.
  • Pols constant amb el promotor, i reunions amb l’Ajuntament, a fi que es doni solució urgent a la xarxa de clavegueram i enllumenat públic.
  • Generant escrits i recursos necessaris en l’intent que es paralitzi la concessió de llicències d’obres fins que la xarxa de clavegueram estigui en funcionament.

Estat dels carrersA la vista del que antecedeix, la Junta Rectora, ha decidit fixar la data de la preceptiva assemblea general anual al mes d’agost 2.003 o el mes de desembre 2.003, mentre que la situació plantejada per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i les anotacions registrals gravant les finques del promotor, ha fet possible que, per primera vegada en la història de l’entitat, el promotor estigui donant senyals de vida, encara que sigui per mediació de tercers a fi d’arribar a un acord entre totes les parts per posar punt i final a la problemàtica de Lloret Blau.