Lloret Blau

propietari

Anotacions que graven les finques matrius propietat del promotor
Anotacions que graven les finques matrius propietat del promotor

Anotacions que graven les finques matrius propietat del promotor

Estan vigents, i segueixen gravant les finques matrius propietat del promotor, les anotacions que el Tribunal va acordar a instàncies de l’Entitat. Això significa que les parcel·les que els promotors estan venent des de la data de l’anotació tenen càrregues.…