Lloret Blau

Anotacions que graven les finques matrius propietat del promotor

Gravamen de finquesEstan vigents, i segueixen gravant les finques matrius propietat del promotor, les anotacions que el Tribunal va acordar a instàncies de l’Entitat.

Això significa que les parcel·les que els promotors estan venent des de la data de l’anotació tenen càrregues. Ho saben els nous compradors?

També aquesta és una magnífica eina de pressió, de l’Entitat davant del promotor, per aconseguir que solucioni les deficiències urbanístiques, principalment la xarxa de clavegueram i enllumenat públic.