Lloret Blau

El TSJC reconeix i refrenda aquesta Entitat

justiciaLa secció tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per sentència d’octubre 2.002, va desestimar el recurs del promotor en el qual s’oposava a la constitució i estatuts de l’Entitat (UA 35).

Un cop més, la justícia ens ha donat la raó desestimant els intents del promotor en la seva pretensió d’impugnar la constitució de l’Entitat i dels seus estatuts.

Aquesta sentència favorable del TSJC ens legitima totalment per exigir de manera immediata, per la via executiva, el pagament del deute total que manté el promotor amb l’Entitat, per la manca de pagament de les quotes de diversos anys d’infinitat de parcel·les, el muntant ascendeix a diverses desenes de milers d’euros.